+

AA2-080 Hodnota impedance v předávacím místě od distributora

V rámci pracovní činnosti provádím revize elektrických rozvodů železniční stanice. Ty zahrnují objekt výpravní budovy a kabelový rozvod nn o délce cca 250 m, z něhož jsou napájeny jednotlivé technologické objekty v obvodu stanice. Tento kabelový rozvod je napájen z hlavního rozváděče výpravní budovy. Na konci rozvodu je kabelová skříň, z níž je napájen objekt v pronájmu podnikatele, který zde provozuje stolařskou výrobu. Celá stanice je napájena z distribučního rozvodu ČEZ v obci, přípojkou do přípojkové skříně na výpravní budově. Při pravidelných revizích během uplynulých cca 10 let se opakovaně pohybovala hodnota impedance poruchové smyčky v předávacím místě od distributora, tedy ve výše uvedené přípojkové skříni na výpravní budově, ve všech třech fázích v rozmezí od 0,29 až 0,32 Ω. Při poslední revizi před 2 měsíci jsem však ve zmíněné přípojkové skříni na přívodu od distributora naměřil hodnotu impedance 1,25 až 1,27 Ω ve všech třech fázích. Hodnota impedance se tedy navýšila téměř o celý 1 Ω, což pochopitelně přináší důsledek v podobě prakticky totožného navýšení v celém rozvodu stanice. V koncové kabelové skříni, kde byla původně impedance 0,73 Ω je tak nyní 1,69 Ω, což je hodnota, při které již jističe 20 A s charakteristikou B a 10 A s charakteristikou C nesplní požadavky na odpojení při poruše dle ČSN 33 2000-4-41. To je celkem závažný stav, který ovšem není zaviněn provozovatelem drážních technologií, ale distributorem, který zcela svévolně z neznámých důvodů takto extrémně navýšil impedanci na předávacím místě. Rád bych se Vás proto zeptal, zda víte o existenci nějakého předpisu, který stanovuje maximální hodnotu impedance smyčky, kterou smí mít síť distributora v předávacím místě. Bohužel jsem se zatím žádného takového nedopátral, a dostatečně kompetentní odpověď jsem nedostal ani od pracovníků drážní energetiky, či samotného ČEZu. Předpokládám, že by nějaký takový předpis existovat měl, neboť mi přijde poněkud absurdní, aby byli odběratelé nuceni měnit jisticí prvky, vedení a provádět úpravy či rekonstrukce rozvodů, kdykoli se distributor rozhodne na svém zařízení provést změnu, jejímž důsledkem je takto masivní navýšení impedance.

Petr Čadil

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 19. 1. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL