+

DA-700 Předseda zkušební komise

Jaký je Váš názor na § 7, odst. 4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, kde se uvádí "Ověření znalostí zkouškou stanovenou v § 9 provede tříčlenná zkušební komise, jejímž předsedou musí být osoba odborně způsobilá k provádění revizí podle § 11 zákona.". Jednoznačně vyplývá, že předsedou zkušební komise musí být revizní technik. Modelová situace: pokud se bude zkoušet například § 6 Elektrotechnik s rozsahem včetně objektů s nebezpečím výbuchu (E2B), musí být předsedou revizní technik E2B nebo postačí, když to bude revizní technik E2A, který má zároveň odbornou způsobilost jako vedoucí elektrotechnik včetně objektů s nebezpečím výbuchu?

Hübner

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 20. 1. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL