+

AA1-385 Fotovoltaické systémy – ochrana v nabíjecí stanici

V ČSN 33 2000-7-712 ed. 2 je uvedeno, že v případě, že se použije RCD k ochraně PV AC napájecího obvodu, musí být typu B. Tento bod je popsán trošku nesrozumitelně, a proto prosím o upřesnění. Z normy jsem pochopil, že pokud má dle návodu výrobce měnič instalovanou vnitřní ochranu [měnič se zabudovaným RCM zamezí možnosti zbytkového DC proudu na 6 mA, takže v systému lze použít externí proudový chránič typu A (≥30 mA)] – je možné instalovat pouze chránič typu A na stranu napájení ONGRID i na stranu zálohy EPS/Backup. Pokud výrobce chránič nepožaduje, nemusí být taktéž instalován. Pokud vnitřní konstrukce obsahuje oddělovací transformátor, nemusí být taktéž instalován. Pokud je použito alespoň jednoduché oddělení AC/DC (což jsem nedohledal co je tím vlastně myšleno), nemusí být taktéž RCD typ B instalován. Obecně bych tedy při návrhu instalace vycházel z návodu/dokumentace navrhovaného měniče, a RCD typ B by byl navržen pouze v případě, že výrobce typ B požaduje, nebo tato informace není uvedena, popř. není ještě znám typ měniče. Předpokládám, že tato pravidla bych mohl aplikovat i u napájecích přívodů pro nabíjecí stanice.

Jan Žák

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 2. 3. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL