+

AA3-415 Místo rozdělení PEN

Rád bych si ujasnil uzemňování v sítích TN, uzemnění místa rozdělení vodiče PEN na samostatné vodiče PE a N. V současně platných normách se mi nepodařilo dohledat jasný požadavek na přizemnění místa rozdělení. Jedinou zmínku jsem našel v ČSN 33 2000-1 ed. 2:2009, obrázek A.31B2. Existuje ještě nějaký další požadavek nebo jen tento obrázek? Je nutné provést přizemnění přesně v místě rozdělení vodiče PEN na N a PE (v té dané svorce rozdělení), nebo je možné považovat přizemnění za splněné, pokud vyjdou vzdálenosti podle původní ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, příloha NB, článek NB.2 nebo PNE 33 0000-1:2017, článek 3.3.3.10? Například místo rozdělení je 20 metrů od předešlého přizemnění ve vnitřním rozvodu. Pokud bude mít koncové odběrné místo bez ochrany před bleskem samostatný zemnič, vyhovuje maximální hodnota 15 Ω podle ČSN 33 2000-5-54 ed. 3:2012, článek NA.10.1.1?

Jan Hübner

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 9. 3. 2023
Aktualizováno: 10. 3. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL