+

AA2-081 Nízká impedance potrubí dálkového vytápění – nízká impedance smyčky – předělání TN-C na TN-S

Situace: Starší dálkové vytápěný objekt párou (panelák), ve sklepě je "objektová předávací stanice", kde se teplo předává do topných okruhů budovy a do zásobníku teplé užitkové vody. V této stanici je malý rozváděč starý 30 let, který napájí tři čerpadla a pár pohonů ventilů. Rozváděč má přívodní kabel CYKY 2 x 2,5, v místě je provedeno doplňující ochranné pospojování. Běžná situace, která je jistě ve stovkách budov po celé ČR.

Impedance potrubí je nižší, než impedance přívodního vodiče PEN (který je 2,5 mm2), takže proud ve fázovém vodiči je přes ochranné pospojování rozdělen například takto: proud L1 3 A, proud PEN 1 A a proud do ochranného pospojování a tím do parního potrubí je 2 A. Je zřejmé, že tento stav je nežádoucí, nicméně je přirozeným důsledkem tehdejšího způsobu provádění elektroinstalací.

Můj první dotaz zní: lze podle vás tento stav při periodické revizi označit jako závadu? Jde mi o to, jestli to posoudit jako závadu a její odstranění nařídit, nebo jestli to není závada (staré zařízení), což by ale znamenalo, že nemohu "nařídit odstranění závady", ale jen "doporučit zlepšení". Týká se to vícero budov, proto si chci být jistý, že to lze obhájit jako nutný a nevyhnutelný finanční výdaj na nutnou opravu závad.

Můj druhý dotaz zní: jak tuto "závadu" nejlépe a nejjednodušeji odstranit? Navrhnul bych výměnu přívodního vedení TN-C za TN-C-S a ochranné pospojování objektové předávací stanice pospojit vodičem CY 6 mm2 (ne více – čím větší průřez, tím větší hrozba, že část proudu z celého objektu půjde do potrubí dálkového vytápění s nízkou impedancí!!!) do asi 10 m vzdáleného hlavního rozváděče v objektu (JOP v přízemí paneláku).

Lubomír Jindra

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 4. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL