+

DA-707 § 3 odst. 3 vyhlášky č. 114/2023 Sb.

§ 3 odst. 3 Požadavky na vypnutí a odpojení od elektrické instalace a distribuční soustavy

(3) Výrobna elektřiny musí být kromě požadavků uvedených v odstavcích 1 a 2 nainstalována tak, aby zajistila dosažení bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí v jakékoli části stejnosměrného rozvodu této výrobny elektřiny. Požadavek na zajištění dosažení bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí podle předchozí věty neplatí pro výrobnu elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 10 kW umístěnou na stavbě rodinného domu podle jiného právního předpisu1).

Dle odstavce 3 je požadována bezpečná úroveň stejnosměrného napětí. Jaká je tedy konkrétní hodnota stejnosměrného bezpečného napětí?

Ing. Hana Bydžovská

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 17. 5. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL