+

DA-708 Realizace FVE

Stavba FVE je realizovaná na základě smlouvy nebo objednávky s dodavatelem formou kompletní dodávky tzv. "na klíč". Při předání díla je zjištěno:
1. Projektová dokumentace není zpracována v souladu s požadavky zákonů a norem.
2. Skutečné provedení neodpovídá projektové dokumentaci a není v souladu s požadavky zákonů a norem.
3. Byly vydány kladné zprávy o výchozích revizích na FVE a dotčenou ochranu před bleskem.

Dodavatel se brání, že splnil všechny požadavky smlouvy nebo objednávky. Jak má investor/objednatel postupovat?

Ing. Jan Brandejs

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 5. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL