+

AE-730 Napojení bytových domů

Máme 5 objektů samostatně stojících bytových domů. Distributor připraví jednu přípojkovou skříň, ve které jsme předpokládali 5 sad pojistek a pět samostatných HDV (pro každý objekt jedno HDV). Distributor oznámil, že pojistkové sady budou jen čtyři (přestože věděl o pěti objektech). Domníváte se, že je možné připojit dva objekty na jedno HDV? Kabel HDV by vedl z jedné sady pojistek do elektroměrového rozváděče jednoho objektu, kde by se vysmyčkoval v plombované části, a pokračoval by k dalšímu objektu, kde by se ukončil v elektroměrovém rozváděči. Víte o nějakém ustanovení normy nebo předpisu, který by to zakazoval?

Karel Malý

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 30. 5. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL