+

DA-710 Místní provozní bezpečnostní předpis

Podle jaké platné legislativy by se měl zpracovávat místní provozní bezpečnostní předpis elektrických zařízení (vyhrazených, nevyhrazených)? V zákoně č. 250/2021 Sb. § 2 h) se pod provozní dokumentací mluví o místním provozním řádu, v nařízení vlády č. 190/2022 Sb. je v § 8 c) uveden místní provozní bezpečnostní předpis. Dále dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. § 2 g) je místním provozním bezpečnostním předpisem předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání zařízení a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorech a na pracovištích zaměstnavatele.

Jiří Langer

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 7. 2023
 
 
Facebook Obchod IN-EL