+

AA3-421 Ochranné pospojování tlakových nádob

Prosím o sdělení Vašeho názoru na níže uvedenou problematiku.

Již po několikáté se na mě obracejí provozovatelé tlakových nádob s tím, že revizní technici tlakových zařízení po nich požadují připojení ochranného pospojování či přizemnění tlakových nádob, a to i stávajících, mnoho let provozovaných. Chápu že vycházejí z požadavku nařízení vlády č. 192/2022 Sb., konkrétně z § 7, kde je tento požadavek v odstavci 3 uveden.

Nicméně si myslím následující: Protože toto nařízení vlády je navázané na zákon č. 250/2021 Sb., je třeba užívat i tento zákon s tímto nařízením vlády v souvislostech a v zákoně se v § 3 odstavci 5 uvádí, že: "Stav vyhrazených technických zařízení se při jejich kontrole, zkouškách nebo revizích až do doby jejich rekonstrukce posuzuje podle právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných a účinných v době uvedení těchto zařízení do provozu.".

Takže pokud byla zařízení, respektive tlaková nádoba provozována před platností a účinností legislativy vycházející ze zákona č. 250/2021 Sb., dle mého názoru není tento požadavek revizních techniků na místě. Netvrdím, že by to byl neřešitelný problém dodatečně nádobu pospojovat a mnohdy nádoby pospojovány jsou, protože byly projektovány i s ohledem na vnější vlivy. V každém případě to ale nemusí být vždy snadno proveditelné dodatečně nádobu pospojit, protože některé nádoby nemají prostředek určený k jejich připojení k pospojování, dále je třeba i s ohledem na elektrickou instalaci navrhnout správný průřez vodiče pospojování, přihlédnout i k tomu, zda zavlečené proudy do konstrukcí nádob nemohou způsobit její poškozování, a také není na místě bezhlavě vrtat díry pro vytvoření místa připojení k ochrannému vodiči do nosných prvků nádob, bez posouzení vlivu na statiku nosné konstrukce. Navíc mnohdy praktikované připojení ochranného vodiče pod šroub připojující přírubu je v přímém rozporu s ČSN, která jasně požaduje, aby místo připojení ochranného vodiče sloužilo jen pro tento účel a šroubový spoj nebyl například zároveň určen pro mechanické spojení či upevnění konstrukce.

Zajímá mě tedy Váš názor na požadavek revizních techniků tlakových nádob. Můj názor je, že pokud má nádoba prostředek pro připojení ochranného vodiče, tak při správném doplnění projektu (průřez, místo kam bude připojen vodič na uzemnění atp.) to není zase takový problém. Tam kde pospojování bylo i dříve vyžadováno s ohledem na vnější vlivy, je v podstatě již tento požadavek splněn. Nicméně, pokud nádoba nemusela být s ohledem na vnější vlivy připojena k uzemnění, žádný jiný předpis to nevyžadoval a nemá prostředek pro připojení ochranného vodiče a zařízení je původní, tedy není rekonstruované, myslím si, že by se i otázka pospojování měla posuzovat podle předpisů platných a účinných v době uvedení zařízení do provozu. Tedy že by nemělo být nepřipojení nádoby k ochrannému vodiči či uzemnění vyhodnoceno jako nedodržení požadavku nařízení vlády č. 192/2022 Sb. Samozřejmě po rekonstrukci, nebo změně technických parametrů například při výměně nádoby, se již nejedná o opravu a v takovém případě je již nutné řídit se požadavky nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

Jiří Buben

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 6. 2024
 
 
Facebook Obchod IN-EL