+

Všeobecné informace

INFORMACE PRO ELEKTROTECHNIKY (a nejen pro ně) o tom:
– jak funguje evropská legislativa a evropská technická normalizace a co to znamená pro českou
   legislativu a technickou normalizaci,
– co je u nás stejné jako v ostatních zemích EU,
– kde je možno získat text evropských dokumentů a mnoho dalších.
EVROPSKÁ UNIE A ELEKTROTECHNIKA  – úvod do problematiky
Co je to Evropská unie a jak vznikla? Proč Evropská unie vznikla? Co členství v Evropské unii zaručuje? Odstraňování technických překážek v Evropě. Dokumenty pro fungování EU. Právní akty EU pro otázky techniky v ČR. Uvedení stanovených výrobků na trh – posouzení shody. Jak se uplatňují harmonizované normy.

ELEKTROTECHNICKÉ VÝROBKY V EVROPĚ
Bezpečnost výrobků
Pravidla pro stanovené výrobky. Postup posuzování shody. Označení CE
.
Funkce a význam prohlášení o shodě. Evropské směrnice a česká nařízení vlády. Čeho se týká směrnice pro nízké napětí a na co si dát při jejím uplatňování pozor. Na která hlediska bezpečnosti se tato směrnice vztahuje.
Požadavky na bezpečnost elektrických zařízení nn uváděných na trh EU.
Které požadavky na bezpečnost se závazně uplatňují v EU? Jak zajistit shodu s požadavky bezpečnosti stanovenými směrnicí?
Vztah mezi směrnicí pro nízké napětí a některými dalšími směrnicemi společenství. Které požadavky je možno uplatnit na elektrická zařízení, která jsou zároveň "strojním zařízením" (ve smyslu směrnice pro strojní zařízení)? Které požadavky se uplatňují na elektrická zařízení, která jsou určena k tomu, aby byla trvale instalována v konstrukci stavby? Jaký je vztah ke směrnici pro telekomunikační koncová zařízení a ke směrnici pro družicové pozemní stanice?
Jaký je vztah ke směrnici pro spotřebiče plynných paliv?

 
 
Facebook Obchod IN-EL