+

Kontakt na normalizační organizace

V tomto oddíle jsou uvedeny kontakty na mezinárodní a regionální normalizační organizace z hlediska elektrotechniky důležité. Nejsou zde uvedeny kontakty na jednotlivé národní normalizační organizace, protože ty jsou uvedeny v seznamech členů mezinárodních a regionálních normalizačních organizací. Není nutné uvádět ani další normalizační organizace, protože kontakty na ně je možno nalézt na internetových stránkách zde uvedených normalizačních organizací.


IEC - International Electrotechnical Commission (Mezinárodní elektrotechnická komise) www.iec.ch.


ISO - International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci) www.iso.ch  (automaticky naskočí příslušná vstupní stránka s nápisem Enter).


CENELEC (tuto zkratku je možno zkrátit ještě na CLC) - Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice) www.cenelec.eu.


CEN - Comité Européen de Normalisation (Evropský výbor pro normalizaci) www.cenorm.be.
 
 
 
Facebook Obchod IN-EL