+

Zákon č. 22/1997 Sb.

SEZNAM NAŘÍZENÍ VLÁDY K PROVEDENÍ ZÁKONA č. 22/1997 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, kterými se v ČR uplatňují příslušné evropské směrnice, jež jsou uvedeny u jednotlivých nařízení (pokud nařízení konkrétní směrnici uplatňuje) je na stránce ÚNMZ
(http://www.unmz.cz/urad/prehled-narizeni-vlady-k-provedeni-zakona-c-22-1997-sb-).

 
 
Facebook Obchod IN-EL