+

DA-102 Společný záložní zdroj pro dva subjekty

OTÁZKA:
Společný záložní zdroj pro dva subjekty
Řešíme projekční zakázku, ve které máme rozdělit měření el. energie. V součastné době je Rychlá záchranná služba (státní subjekt) napojena z rozvodů nemocnice (soukromý subjekt) přes odpočtový elektroměr. Jelikož toto řešení koliduje s požadavky Energetického zákona, nemocnice požaduje, aby do budoucna byla Rychlá záchranná služba z rozvodů nemocnice odpojena a nechala si zřídit vlastní odběrné místo. Přitom nemocnice navrhuje, že umožní Rychlé záchranné službě i do budoucna využívat její záložní zdroj. Tedy nabízí řešení, že v případě výpadku el. energie se přepojí Rychlá záchranná služba na záložní zdroj nemocnice. Přitom po zřízení nového odběrného místa Rychlé záchranné služby budou oba objekty na sobě nezávislé, napájené z různých trafostanic. (To je potvrzeno dodavatelem el. energie).
1.dotaz: Je legislativně a normativně přípustné, aby v tomto případě Rychlá záchranná služba byla napojena na záložní zdroj el. energie z rozvodů nemocnice?

2.dotaz: Které ČSN, zákony či vyhlášky to řeší?

Navrhované řešení je technicky realizovatelné, ale intuitivně se domnívám, že tak vznikne podivná kombinace různých propojení, která bude přinejmenším málo přehledná. Jelikož ale důvodem pro toto řešení je snaha nemocnice ušetřit peníze Rychlé záchranné službě (vyhnout se investici do relativně drahého vlastního záložního zdroje), nedovolím si bez dostatečně silného argumentu navrhované řešení striktně odmítnout.

Otázku podává: Khynych
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 24. 10. 2004
 
 
Facebook Obchod IN-EL