+

E-012 Dimenzování a jištění el. zař. - tabulky a příklady, strana 183 př. P1.4

OTÁZKA:
Dimenzování a jištění el. zař. - tabulky a příklady, strana 183 př. P1.4

a) odkud plyne, že maximálně je n = 6?

(pro n = 7 je k = 0,73, Ib/n . K = 196 A, Iz = 196 A  n . k . Iz = 1 002 A)

b) třífázový obvod se bere jako tři samostatné obvody?

c)  Ib = 1 000 A - toto je součet proudů v jednotlivých fází?

d) například n = 4 - čtyři paralelní vodiče zapojeny do jakékoliv jedné fáze a zbytek šesti vodičů paralelně zapojeno není?

e) jak uplatním vzorec, že počet obvodů / kabelů = N + (n - 1)? 

Otázku podává: 
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 12. 5. 2002
 
 
Facebook Obchod IN-EL