+

E-010 Impedance smyčky a dovolené úbytky napětí

OTÁZKA:
Impedance smyčky a dovolené úbytky napětí

Mějme jistič s charakteristikou B s IN = 10 A, S = 1,5 mm2, cos φ = 0,93 a L = 102 m - toto odečteno z knihy Dimenzování a jištění el. zař. - tabulky a příklady na straně 153.

Tab. 50 a z ní odečtena délka L = 102 metrů.
Dle ČSN 33 2130 je ΔU = 2 x L x I x cos φ/(γ x S) = 2 x 102 x 10 x cos 0,93/(56,0538 x 1,5) = ΔU = 24,3 V to je 10,6 %

Poznámka:
V praxi bych musel stejně zvýšit průřez nebo snížit délku vedení. To tedy znamená, že počítat tab. 50 bez ohledu na úbytek napětí nemá smysl.
To samé je tab. 3 na straně 19 dle ESČ 33.02. 98.

Proč není tab. 50 také spočítána s ohledem na úbytek napětí?

Otázku podává: 
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 3. 2002
 
 
Facebook Obchod IN-EL