+

E-009 Rozváděče – napájení a jištění

OTÁZKA:
Rozváděče – napájení a jištění

Nechť mám zadáno:
rozváděč 1 - v něm jistič 20 A s charakteristikou B, třífázový,
rozváděč 2 - v něm předpokládaný jistič 16 A s charakteristikou C, třífázový. Vzdálenost obou rozváděčů je 18 metrů. Z rozváděče 1 mám napájený rozváděč 2 prostřednictvím kabelu CYSY 5C x 2,5. Tento kabel je jištěný jističem 20 A s charakteristikou B.

Takže zkratový proud v místě rozvaděče 2 (bez vlivu transformátoru) může maximálně být: IKMAX = U0/RF = U0 x S/(ρ x L), kde S = 2,5 mm2, L = 18 m, RF = 0,018 x 18/2,5 = 0,13 Ω, tedy IKMAX = 230/0,13 = 1 770 A.

Rovněž není nutno uvažovat se zkratovým výkonem v místě rozvaděče 1. Ten by nám vypočítaný zkratový výkon ještě snížil.

Úvaha:
Předpoklad, že bude minimálně dvoufázový zkrat (to znamená, že zkratový proud neprochází ochranným vodičem, ale pouze fázovými vodiči).

Mějme například S = 4 mm2 a L = 5 m, pak zkratový proud v rozváděči 1 je:

IKMAX = 1,73 x U0/2 x RF, kde RF = 0,018 x 5/4 = 0,0225 Ω a IKMAX=1,73 x 230/2 x 0,0225 = IKMAX= 8 852,7 A.

Tak malý RF nám zkratový proud nesníží, tak do rozváděče 2 se nám dostane zkratový proud o hodnotě 8 853 A oproti hodnotě 1 770 A. Tedy musím uvažovat zkratový proud v místě rozváděče 1.

Co si o tom myslíte?

Mohu vzorce IKMAX = 1,73 x U0/2 x RF nebo IKMAX = U0/RF použít místo vzorců P2.1.1.2 a P2.1.1.3 na straně 185 v knize Dimenzování a jištění el. zař. - tabulky a příklady?

Jaké chyby se dopouštím?

Kdy je mohu použít?

Otázku podává: 
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 3. 2002
 
 
Facebook Obchod IN-EL