+

DA-089 Kvalifikace asistentů vysokých škol z hlediska vyhlášky č. 50/1978 Sb.

OTÁZKA:
Kvalifikace asistentů vysokých škol z hlediska vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Ve vyhlášce č. 50/78 Sb. je v § 11 odst.(1) uvedeno:
" Absolventi vysoké školy elektrotechnické a absolventi ............................., kteří pracují jako asistenti v laboratořích škol všech stupňů považují se na svých pracovištích za pracovníky pro řízení činnosti, pokud složili zkoušku v rozsahu stanoveném v § 14 odst.1. ................................."
1. Na naší škole VŠB-TU Ostrava, fak. elektrotechniky a informatiky máme založeny jen následující doklady:
- diplom,
- zápis o ověření znalostí (zkouška je jen písemná s podpisy všech členů zkušební komise)
- obsahová náplň školení a prezenční listina z účasti na tomto školení
Je nutno těmto pracovníkům vystavovat Osvědčení o vykonání zkoušky dle § 7, vyhlášky č.50/78 Sb. (s omezením, že to platí pouze na pracovištích školy těchto pracovníků)? Uvedené doklady jsou založeny u bezpečnostního technika školy.

2. Je nutno pro pracovníky dle § 11, odst. (2) a (3) vystavovat osvědčení dle § 6?

Otázku podává: Meduna
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 23. 1. 2004
 
 
Facebook Obchod IN-EL