+

DA-087 Protokol o určení vnějších vlivů - povinnost jeho vystavení

OTÁZKA:
Protokol o určení vnějších vlivů - povinnost jeho vystavení
V praxi se setkáváme s nejednoznačným názorem na stanovení vnějších vlivů. Architekti žádají vysvětlení dle jaké legislativy je třeba vystavit "Protokol vnějších vlivů" kdo je povinen zajistit jeho vystavení, kdo ho vystaví a kdy.
Naše argumenty podložené normou ČSN 33 2000-3, čl.320.N3: "...musí být písemný doklad-Protokol o určení vnějších vlivů (příloha NK)".
Názor architektů: "Nezávazností norem nemají povinnost jejich dodržování". Závěr z toho je, že nechtějí vynakládat náklady na jeho vystavení.
Žádáme o legislativní vysvětlení - argumenty - dle jaké legislativy je třeba "Protokol vnějších vlivů" vystavit, kdo je povinen zajistit jeho vystavení, (investor, generální projektant, provozovatel...), kdo ho vystaví (projektant, odborná komise dodavatelsky...) a kdy (v nabídkovém projektu - jako podklad ...).
Otázku podává: --
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 7. 2004
 
 
Facebook Obchod IN-EL