+

DA-085 Odpovědnost za napájení nouzového osvětlení

OTÁZKA:
Odpovědnost za napájení nouzového osvětlení
V projektové dokumentaci firmy A bylo nouzové osvětlení velké výrobní haly bez oken navrženo tak, že po vypnutí osvětlení vypínačem zůstalo svítit pouze několik světel, každé z vlastní baterie. (Nabíjení baterie bylo vypínačem přerušeno.) Investor na toto při přejímce poukázal jako na závadu a viníkem označil montážní firmu B, která tento nedostatek měla odstranit již před započetím montáže. Kdo z právního hlediska zaplatí opravu? Projektant A, montážní organizace B, nebo investor, který projekt schvaloval? Řeší toto ČSN EN 1838 (360453)?
Otázku podává: Hercig
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 12. 2003
 
 
Facebook Obchod IN-EL