+

DA-026 Uznávání oprávnění revizního technika

OTÁZKA:
Uznávání oprávnění revizního technika
Jsem držitelem osvědčení revizního technika elektrických zařízení a hromosvodů, které na základě zkoušky dne 21.12.1994 vydal Český báňský úřad v Praze dne 20.2.1995 (č.j. 5045/94/B-E1-C1/0107). Na základě tohoto osvědčení jsem prováděl revize jak v objektech podléhajících dozoru orgánů státní báňské správy tak i v ostatních objektech skupiny A ve smyslu vyhl. 553/90 Sb., což dle tehdejšího vyjádření pracovníků ČBÚ bylo možné. V nedávné době jsem se však od inspektora IBP dozvěděl, že od určité doby již toto možné není a že údajně pro provádění revizí v objektech podléhajících dozoru orgánů ČÚBP bych měl mít jiné revizní osvědčení. Snažil jsem se získat podrobnější informace o tomto problému u pracovníků IBP a ITI v Hradci Králové, byl jsem však odkázán na ČÚBP v Praze. Tam jsem také směřoval dotaz na tuto problematiku, dosud však stále čekám na odpověď.

Rád bych znal odpověď na následující otázky:

1. Od kterého data a na základě jakého nařízení nesmějí revizní technici s oprávněním vydaným ČBÚ provádět revize v objektech podléhajících dozoru orgánů ČÚBP?
2. Jsou revizní zprávy na elektrické zařízení v objektech podléhajících dozoru orgánů ČÚBP vypracované revizním technikem s osvědčením vydaným ČBÚ neplatné, případně od kterého data jsou neplatné a co lze učinit pro jejich legalizaci?
3. Pokud je skutečně nutné mít zvláštní osvědčení revizního technika pro objekty podléhající dozoru orgánů ČÚBP a jiné pro objekty podléhající dozoru orgánů ČBÚ, je nezbytně nutné absolvovat celý proces zkoušky ve stejném rozsahu, jako platí pro nové revizní techniky? Není možné tuto věc vyřešit formou přezkoušení s důrazem na možné rozdíly v požadavcích na revizní techniky?

Otázku podává: Ing. Jiří Hrubý
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 4. 6. 2002
 
 
Facebook Obchod IN-EL