+

DA-008 Projekt rekonstrukce objektu - povolený příkon

OTÁZKA:
Projekt rekonstrukce objektu - povolený příkon
Investor se rozhodne část budovy, kterou užívá, rekonstruovat (např. suterén). Při rekonstrukci dojde ke zvýšení el. příkonu v rekonstruované části (zlepšení osvětlení, vybavení kuchyňky, vzduchotechnika).
Součástí prováděcí projektové dokumentace je samozřejmě i projekt na elektroinstalaci. Je projektant elektroinstalace povinen v rámci projektu na rekonstruovanou část zkoumat, zda dojde k překročení povoleného příkonu pro celý objekt, nebo by toto mělo být součástí předprojektové přípravy? Jestliže je to povinností projektanta elektro, které předpisy mu to nařizují?
Otázku podává: Ing. Zdeněk Böhm
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 5. 9. 2000
 
 
Facebook Obchod IN-EL