+

DA-007 Upřesnění výkladu nařízení vlády č. 178/97 Sb.

OTÁZKA:
Upřesnění výkladu nařízení vlády č. 178/97 Sb.
Jedná se mi konkrétně o zařazení el. rozváděče určeného pro stanici GSM, což je stanice pro vysílač mobilních telefonů.

Rozváděč je naším výrobkem, sestaveným z typových prvků osazených v typové plastové skříňi OEZ Letohrad. Je určen pro montáž na povrch, tudíž k jejímu namontování nejsou prováděny žádné stavební práce. Tento typ rozváděče je určen pro stanice, které jsou umístěny na střechách nebo půdách staveb, které jsou již v provozu a pouze se připojí na stávající rozvod stavby. Ze zmíněného rozváděče je napájena technologie stanice a případně osvětlení pro zmíněnou technologii. V případě demontáže zařízení se charakter stavby nezmění a k jeho demontáži nebo výměně opět nejsou prováděny stavební práce. Na tento rozváděč je zhotovena typová zkouška.

Vztahuje se na výše popsaný rozváděč uvedené nařízení vlády číslo 178/97 Sb.?

Obecně: Vztahuje se uvedené nařízení vlády číslo 178/97 Sb. na elektrické zařízení technologické linky umístěné ve výrobní hale podniku, složené z různých strojních částí, napájené a ovládané ze společného rozváděče, kabelový rozvod je proveden v kabelových trasách upevněných na stěnách haly?

Otázku podává: Pecina Jiří
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 5. 9. 2000
 
 
Facebook Obchod IN-EL