+

DA-001 Výklad § 14 Zkoušky a přezkoušení - jak obnovit kvalifikaci po více než tříletém přerušení činnosti

OTÁZKA:
Výklad § 14 Zkoušky a přezkoušení - jak obnovit kvalifikaci po více než tříletém přerušení činnosti
Rád bych se dotázal na upřesňující výklad článku § 14 "Zkoušky a přezkoušení" - odst. 6c: "Pracovníci, kteří přeruší činnost na dobu delší než 3 roky, se musí podrobit zkoušce v plném rosahu."
Mám to chápat, že pokud přeruším současnou kvalifikaci na delší dobu jak tři roky z důvodu, že bych nemohl sehnat práci, a opomenul bych přinutit pracovní úřad, aby mě vyslal na zkoušky za účelem udržení kvalifikace, že bych byl povinen kvalifikaci obnovovat od § 4 (pracovník poučený) a následně dle podmínek této vyhlášky (č. 50/78 Sb.)?
Otázku podává: Zdeněk Černoch
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
 
 
Facebook Obchod IN-EL