+

DA-117 Motor ventilátoru pro odsávání z prostoru s nebezpečím výbuchu

OTÁZKA:
Motor ventilátoru pro odsávání z prostoru s nebezpečím výbuchu

V místnosti skladu hořlavých kapalin, kde byly stanoveny vnější vlivy BE3N2, jsou ze zóny 1 vedena do venkovního prostoru dvě vzduchotechnická potrubí. Jedno plní funkci provozního odsávání prostoru, druhé je pro havarijní větrání. V projektu není uvedeno dodatečné chránění el.motorů obou ventilátorů snímači teploty a dle vypínacích charakteristik, tepelné ochrany nedovedou zapůsobit do dvou hodin při 1,2 násobku nastaveného proudu jak požaduje ČSN EN 60079-14 čl.7. Motory jsou osazeny uvnitř potrubí na jejich koncích. Je navržené řešení správné nebo pro motory ventilátorů neplatí článek 7, ČSN EN 60079-14?

Otázku podává: Jan Škrabánek
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 3. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL