+

DA-121 Výměna pojistek osobou poučenou

OTÁZKA:
NAZEV OTAZKY

Může na pracovním stroji osoba poučená provádět výměnu nožových pojistek?
Pojistky jsou osazeny za hlavním vypínačem a tudíž by výměna byla prováděna na vypnutém zařízení.
Moje první úvaha byla, že ne, protože jsou tam živé části a tam může jen osoba znalá.
Po prostudování normy ČSN EN 50110-1 je můj názor jiný. Podle článku 7.4.1 výměna pojistek musí být provedena za beznapěťového stavu. Ovšem nemluví se zde zda jde o pojistky závitové nebo výkonové (nožové).
Dále se píše, že pokud je pojistka osazena v přístroji chránící osobu před přímým dotykem může provádět výměnu osoba seznámená, bez ověření přítomnosti napětí.

Může se za takový přístroj považovat i "žehlička"?

Otázku podává: Ovsík Lubomír
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 11. 4. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL