+

DA-124 Koupelny - životu nebezpečné instalace

OTÁZKA:
Koupelny – životu nebezpečné instalace

Upozornění na nebezpečný stav některých instalací v koupelnách: V poslední době se při revizích bytových koupelen setkávám se svítidly (zapuštěnými do podhledu), která jsou určena pro jmenovité napětí 12V, ale přitom jsou vybavena světelnými zdroji 230V!! Je to proto, že do těchto svítidel "pasují" a také proto, že tato konfigurace je levnější, než použití předepsaných 12-ti voltových světelných zdrojů a odpovídajícího transformátoru 230V/12V (SELV) !!!! Je pro mě velkým zklamáním, že takovouto práci může odvést profesionální elektromontážní firma.
Je nutné si uvědomit, že takovéto svítidlo je bez jakékoli ochrany - tedy i bez ochrany samočinným odpojením (svítidlo není uzpůsobeno pro připojení ochranného vodiče). V lepším případě je splněna pouze podmínka použití proudového chrániče (dle ČSN 33 2000-7-701). To je však pouze doplňková ochrana před úrazem elektrickým proudem pro případ, že selžou ostatní ochranná opatření nebo v případě neopatrnosti uživatelů. Jako jediné ochranné opatření, je však použití proudového chrániče dle čl. 412.5.2 ČSN 33 2000-4-41 nepřípustné!! Zkrátka takto instalované svítidlo odporuje mnoha bezpečnostním normám a předpisům a ohrožuje zdraví, životy i majetky uživatelů.

Navíc se prováděcí firma stává výrobcem (protože ona svítidla zhotovila a uvedla na trh a do používání sama - viz.zákon č. 22/97 Sb., o technických požadavcích na výrobky). Přitom je výrobcem neověřeného a velmi nebezpečného typu svítidla, k němuž samozřejmě nedodala žádný zákonem požadovaný doklad (prohlášení o shodě). Tím se vystavuje hrozbě několikamilionové pokuty!!!
Mrazí mě při pomyšlení, že se některé koupelny (správněji by bylo uvést obecněji: elektroinstalace v koupelnách) uvádějí do provozu bez jakékoli výstupní kontroly. Je škoda, že nejsou striktně vyžadovány projekty a ani revize. Dříve každá elektroinstalace prošla minimálně třemi stupni kontroly: projektant - montážní firma - revizní technik. Takto se eliminovala naprostá většina chyb!! Navíc je třeba si uvědomit, že tím, že není provedena výchozí revize dochází k porušení zákona č. 174/1968 Sb. v platném znění, kde je uvedeno v § 6c (1) odst. a) "Organizace a podnikající fyzické osoby zajistí při uvádění do provozu a při provozování vyhrazených technických zařízení bezpečnostní opatření a provedení prohlídek, revizí a zkoušek ve stanovených případech".
Dnes je dosti často základním a jediným pravidlem cena. Pravdou je, že zodpovědnost má provádějící firma, ale tato zodpovědnost nikomu v případě smrtelného úrazu život nevrátí.

Při provádění revizí si často uvědomuji, že znalosti některých elektrikářů bývají až neuvěřitelně slabé.Tohle prostě dříve v takové míře nebývalo. Co je příčinou? Mimo jiné je třeba asi vzít v úvahu obrovský rozdíl v úrovni prověřování odborné způsobilosti a vydávání osvědčení podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., které, jak v praxi zjišťuji, bývá v mnoha případech spíše formální.

Za poslední větu se omlouvám těm revizním technikům, kteří k prověřování odborné způsobilosti přistupují zodpovědně.

Otázku podává: Petr Kudera
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 25. 4. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL