+

DA-136 Odborná způsobilost k revizím spotřebičů

OTÁZKA:
Odborná způsobilost k revizím spotřebičů

Obracím se na Vás se žádostí o stanovisko zpracovatele technické normy ČSN 33 1610 – Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání.
V předmětu normy je psáno, že „….vypustily se lhůty pro nepřenosné a připevněné spotřebiče, které jsou revidovány spolu s elektrickou instalací.“ Tím je jasné, že tyto spotřebiče budou revidovány ve lhůtách periodických revizí instalací budov. Dále v předmětu smlouvy je jasně uvedeno na které spotřebiče se norma vztahuje a na které ne. Zde již není rozdíl mezi přenosnými, připevněnými, připojenými, nepřenosnými spotřebiči. Tudíž můj výklad je, že se vztahuje na všechny spotřebiče. Proto předpokládám, že pokud je v příloze D uvedeno kdo smí revize spotřebičů vykonávat, bude je v naší společnosti vykonávat pracovník nejméně s § 5 vyhl. č. 50/1978 Sb.
Na různých seminářích se však objevují rozdílné názory na to, kdo může revize nepřenosných a připevněných spotřebičů může vykonávat. Někdo tvrdí, že z normy vyplývá revizní technik s § 9 a někdo (včetně mého názoru) zaměstnanec s min. § 5. Vzhledem k výše uvedeným problémům s citací normy se Vás proto ptám:

1. Vypuštěním lhůt pro nepřenosné a připevněné spotřebiče neplatí pro tyto spotřebiče ČSN 33 1610 ?
2. Může revize nepřenosných elektrických spotřebičů provádět min. osoba znalá s § 5 (zaměstnanec)?
3. Může revize připevněných elektrických spotřebičů provádět min. osoba znalá s § 5 (zaměstnanec)?
4. Pokud by revize nepřenosných a připevněných spotřebičů dle normy mohl provádět pouze revizní technik je možné vnitřním předpisem společnosti toto doporučení normy neplnit a pověřovat touto činností zaměstnance např. s min. § 6, který bude prokazatelně poučen o postupech dle ČSN 33 1600?

Otázku podává: Ladislav Částka
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 6. 2005
 
 
Facebook Obchod IN-EL