+

DC-003 Prohlášení o shodě při výrobě kusových rozváděčů

OTÁZKA:
Prohlášení o shodě při výrobě kusových rozváděčů
Vážení pánové,
předkládám problém k dikusi ohledně prohlášení o shodě při výrobě kusových rozváděčů. Jedná se o rozváděče pro regulační a měřicí systémy, určené k zabudování do staveb.
Na dotaz na ČOI jsem obdržel odpověď, kterou zde přepisuji:
"Postup posuzování shody z hlediska NV č. 81/1999 Sb., kterým se mění NV č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky - příl. č. 2 skupina 10. Technická zařízení staveb, poř. č. 17, 18, u rozváděčů se řídí uvedeným účelem užití (tj. jejich konstrukčním řešením, popřípadě požadavky zadavatele). Rozváděče jsou zařízení převážně určená k trvalému zabudování do stavby, a proto musí být provedeno posouzení shody dle výše citovaného NV autorizovanou osobou. Kusová výroba potom spočívá v použití konkrétního schváleného typu rozváděče, nebo částečně schváleného typu konstrukčního řešení, který je závislý na účelu použití." Tolik tedy litera zákona.
Zajímalo by mě, zda je nutné posuzovat zvlášť každý vyrobený kus autorizovanou osobou a dále co se rozumí pod pojmem "částečně schválený typ konstrukčního řešení".
Otázku podává: Ing. Jiří Mikule
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL