+

Vysvětlení některých pojmů

Požární riziko – míra rozsahu případného požáru v posuzovaném stavebním objektu; je určena požárním zatížením (což je výhřevnost všech hořlavých látek nacházející se na dané ploše převedená, co do výhřevnosti, na ekvivalentní množství dřeva se započtením požárně bezpečnostních o...
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
 
 
Facebook Obchod IN-EL