+

Zřízení České agentury pro standardizaci

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví zřídil podle zákona č. 265/2017 Sb. k 1. 10. 2017 Českou agenturu pro standardizaci, která je státní příspěvkovou organizací. Od 1. 1. 2018 přebírá Česká agentura pro standardizaci od ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem. Bližší informace zde.

Pokud máte předplacený přístup k normám na ČSN online, dostanete se k normám přes http://www.agentura-cas.cz/produkty-a-sluzby, kde v rubrice Produkty a služby kliknete na řádek např. Vstup pro jednotlivce, pro který máte zaplacený přístup). E-mail a heslo zůstávají stejné, akorát je možná budete muset znovu vyplnit.

Podrobné informace naleznete zde.

Vytvořeno: 3. 1. 2018
 
 
Facebook Obchod IN-EL