+

ČÁSTKA 9/2003 Sbírky zákonů z 11. 2. 2003, která nařízení vlády nabyla platnosti dnem přístupu ČR k EU, kdy se jimi také zruší některá v současné době platná nařízení vlády

  Úplný seznam nařízení vlády k provedení zákona č. 22/1997 Sb., která byla účinná pouze do 30. 4. 2004   Úplný přehled nařízení vlády k provedení zákona č. 22/1997 Sb., která jsou účinná i po 1. 5. 2004 (některá z nich platila již před tímto datem) V únoru  2...
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
 
 
Facebook Obchod IN-EL