+

Vzorce pro výpočet impedancí a jejích složek

Vedení Transformátor Celková impedance Vedení Rezistance (elektrický odpor) vedení R = ρ × l /S kde R je rezistance vodiče na jednotku délky, udává se v mΩ/m, ρ rezistivita (postaru měrný elektrický odpor) v mΩ . mm2/m (pro měď můžeme počítat 18 mΩ ...
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
 
 
Facebook Obchod IN-EL