+

Induktivní reaktance kabelového vedení a transformátorů?

Poznámka: Tyto tabulky jsou převzaty z kapitoly Výrobky a materiály, kde jsou uvedeny i rezistance kabelů a informativní hodnoty transformátorů. Tab. 2a - Informativní hodnoty reaktance kabelů v Ω/km v závislosti na napětí (podle dříve platné ČSN 38 0411) Napětí Kab...
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
 
 
Facebook Obchod IN-EL