+

Zkoušky předmětů a zařízení (zákon č. 22/1997 Sb. a zákon č. 90/2016 Sb.)

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, novelizovaný zákonem č. 71/2000 Sb. a změněný zákonem o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.a řadou dalších zákonů, mezi jiným i zákonem č. 34/2011 Sb., který nabyl účinnosti 20. 7. 2011 a zákonem ...
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele

Aktualizováno: 17. 2. 2017
 
 
Facebook Obchod IN-EL