+

Přehled vlastností materiálů používaných v elektrotechnice (rezistivita, teplotní součinitel odporu, hustota)

Informační systém

 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL