+

Dimenzování vodičů a kabelů se zřetelem ke správné funkci ochrany před nebezpečným dotykem neživých částí - Ing. Lumír Němeček

Dimenzování vedení se zřetelem ke správné funkci ochrany samočinným odpojením od zdroje Ing. Lumír Němeček Obsah referátu: - Všeobecně - Sjednocené podmínky pro vypočítané nebo naměřemé hodnoty impedanční smyčky    tab.41A - max doby odpojení pro sítě TN (po změně)    tab.41B - max. doby odpojení p...
Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL