+

Detail normy ČSN EN 62446-1

Fotovoltaické (PV) systémy – Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu – Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí – Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola

neplatná norma
Třídící znak: 364623
Označení: ČSN EN 62446-1
Účinnost od: 1. 11. 2016
Účinnost do: 1. 8. 2023
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 500907 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato část souboru norem definuje informace a dokumentaci požadované pro předání zákazníkovi po instalaci fotovoltaického systému spojeného s rozvodnou sítí. Také popisuje zkoušky při uvádění do provozu, kritéria pro kontrolu a dokumentaci očekávanou k ověření bezpečné instalace a správného provozu systému. Tato část souboru norem je vytvořena pro fotovoltaické systémy spojené s rozvodnou sítí, které nevyužívají ukládání energie (např. baterie) nebo hybridní systémy.

Norma je zavedena převzetím originálu, takže je k dispozici pouze v anglickém jazyce.

Změny a opravy normy ČSN EN 62446-1

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
tisková změna A1 1. 6. 2019 2 507356
 
 
Facebook Obchod IN-EL