+

Detail normy ČSN EN 60974-4 ed. 3

Zařízení pro obloukové svařování – Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení

platná norma
Třídící znak: 052205
Označení: ČSN EN 60974-4 ed. 3
Účinnost od: 1. 5. 2017
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: montáž revize
Katalogové číslo: 502162 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato část souboru IEC 60974 stanovuje postupy pro pravidelné kontroly a kontroly po opravě pro zajištění elektrické bezpečnosti zdrojů svařovacího proudu. Tyto zkušební postupy jsou také vhodné pro údržbu. Tato norma platí pro zdroje na obloukové svařování a procesy s ním spojené konstruované v souladu s IEC 60974-1 nebo IEC 60974-6. Samostatná pomocná zařízení konstruovaná v souladu s ostatními částmi IEC 60974 mohou být zkoušena podle příslušných požadavků těchto částí IEC 60974. Zdroj svařovacího proudu může být zkoušen s jakýmkoliv vestavěným pomocným zařízením, které může mít vliv na výsledky zkoušky. Tato norma neplatí pro zkoušení nových zdrojů nebo zdrojů poháněných neelektrickými motory.

S účinností od 25. 8. 2019 nahrazuje ČSN EN 60974-4 ed. 2 (052205) z června 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Změny a opravy normy ČSN EN 60974-4 ed. 3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL