+

Detail normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

platná norma
Třídící znak: 332000
Označení: ČSN 33 2000-4-41 ed. 3
Účinnost od: 1. 2. 2018
Důležitá
Zařízení: E1 E2 ED ES EV
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 503882 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma specifikuje základní požadavky týkající se ochrany před úrazem elektrickým proudem včetně základní ochrany (ochrany před přímým dotykem) a ochrany při poruše (ochrany před nepřímým dotykem) osob a hospodářských zvířat. Zabývá se také uplatněním a koordinací těchto požadavků ve vztahu k vnějším vlivům. Uvádí též požadavky na uplatnění doplňkové ochrany v určitých případech.

Tato norma se zabývá ochranou před úrazem elektrickým proudem v elektrických instalacích. Je založena na ČSN EN 61140 ed. 3, která je základní normou bezpečnosti, jež se uplatňuje na ochranu osob a hospodářských zvířat. V souladu s ČSN EN 61140 ed. 3 je ochrana za normálních podmínek zajištěna základními ochrannými opatřeními a ochrana při jedné poruše je zajištěna opatřeními pro ochranu při poruše. Tak je zajištěna úplná ochrana před úrazem elektrickým proudem. Ta může být zajištěna také jenom jedním prostředkem zvýšené ochrany, který zajišťuje zároveň ochranu za normálních podmínek i ochranu při jedné poruše.

Tato norma, v souladu s Pokynem IEC 104, má status skupinové normy bezpečnosti (GSP) pro ochranu před úrazem elektrickým proudem.

Oproti předchozímu vydání, tj. oproti ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:2007, byly revidovány články týkající se automatického odpojení. Nový článek normy požaduje, aby světelné obvody v sítích TN a TT v samostatné domácnosti byly opatřeny ochranou pomocí proudového chrániče (RCD), jehož jmenovitý reziduální pracovní proud nepřekračuje 30 mA. Informaci o dalších změnách je možno si přečíst v Předmluvě k normě v článku Informativní údaje z HD 60364-4-41:2017.

Z normy byly oproti předchozímu vydání (ed. 2) na základě názoru ÚNMZ odstraněny národní přílohy NA (uvádějící uplatnění prostředků ochrany podle prostoru a podle způsobu provozu zařízení), NB (uvádějící podmínky uzemnění v síti TN) a NC (uvádějící charakteristické mezní hodnoty proudů a napětí z hlediska jejich účinků na lidský organizmus). Do ukončení platnosti ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 bylo možno se v daných ohledech řídit druhým vydáním ČSN 33 2000-4-41, jehož souběžná platnost s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 skončila 7. 7. 2020.  Po tomto datu je možno se v otázce uplatnění prostředků ochrany podle prostoru a podle způsobu provozu zařízení řídit článkem 4.2 technické normalizační informace TNI 33 2000-4-41:20220 (332000) Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. V otázkách mezních hodnot proudů a napětí z hlediska jejich účinků na lidský organizmus je možno se řídit souborem ČSN IEC 60479 (332010) Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo. V otázce podmínek uzemnění v síti TN je možno se řídit příslušnými podnikovými normami energetiky.  

Souběžně s ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 bylo dovoleno do 7. 7. 2020 používat dříve platnou ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 ze srpna 2007.

Změny a opravy normy ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková změna Z1 1. 1. 2020 6 509167
věstníková změna Z2 1. 1. 2020 4 509166
 
 
Facebook Obchod IN-EL