+

Detail normy ČSN 33 2000-7-704 ed. 3

Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

platná norma
Třídící znak: 332000
Označení: ČSN 33 2000-7-704 ed. 3
Účinnost od: 1. 11. 2018
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 505904 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Požadavky této části se vztahují na instalace pro stavbu a demolice staveb, určených k užívání v době stavby nebo provádění demoličních prací a které mají být po dokončení stavby mimo provoz. Jedná se například o elektrická zařízení sloužící pro:
- práce spojené s výstavbou nových budov,
- práce spojené s opravou, přestavbou, přístavbou nebo demolicí stávajících budov či jejich částí,
- inženýrské práce,
- zemní práce,
- práce podobného charakteru.

Požadavky platí pro pevné nebo pohyblivé instalace. Ustanovení této normy neplatí pro elektrická zařízení v administrativních prostorech staveniště (v kancelářích, šatnách, zasedacích místnostech, jídelnách, restauracích, ubytovnách, toaletách).

Změny a opravy normy ČSN 33 2000-7-704 ed. 3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL