+

Detail normy ČSN EN 60204-1 ed. 3

Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení strojů – Část 1: Obecné požadavky

platná norma
Třídící znak: 332200
Označení: ČSN EN 60204-1 ed. 3
Účinnost od: 1. 3. 2019
Důležitá
Zařízení: E1 ES
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 506756 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

V této části IEC 60204 jsou uvedeny požadavky a doporučení týkající se elektrických zařízení strojů zaměřené na:

  bezpečnost osob a majetku,

  shodnost reakce na řídicí signál,

  snadnost provozu a údržby.

Více pokynů pro používání této části IEC 60204 je uvedeno v příloze F této normy.

Jako pomůcka pro pochopení vzájemného vztahu různých prvků stroje a jeho přidružených zařízení je v normě na obrázku 1 uvedeno blokové schéma typického stroje a přidružených zařízení, znázorňující různé prvky elektrických zařízení, která jsou předmětem této části IEC 60204. Pokud jde o tento, má se za to, že všechny prvky společně, včetně bezpečnostních ochran, vybavení nástroji a přípravky, softwaru a dokumentace, tvoří stroj, a že jeden nebo více strojů, které pracují společně a mají obvykle nejméně jednu úroveň nadřazeného řízení, tvoří výrobní buňku nebo systém.

Souběžně s touto ČSN EN 60204-1 ed. 3 je dovoleno do 14. 9. 2021 používat dosud platnou ČSN EN 60204-1 ed. 2 (332200) z června 2007, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Změny a opravy normy ČSN EN 60204-1 ed. 3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook Obchod IN-EL