+

Detail normy ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3

Rozváděče nízkého napětí – Část 1: Obecná ustanovení

platná norma
Třídící znak: 357107
Označení: ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3
Účinnost od: 1. 8. 2022
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 514341 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato část IEC 61439 stanoví obecné definice a provozní podmínky, konstrukční požadavky, technické charakteristiky a požadavky na ověřování pro rozváděče nízkého napětí.

POZNÁMKA:
Termín rozváděč (rozváděče) (viz čl. 3.1.1) se v celém tomto dokumentu používá pro rozváděč (rozváděče) nízkého napětí. Za účelem stanovení shody rozváděče se spolu s uváděnými požadavky tohoto dokumentu uplatňují požadavky příslušné části souboru IEC 61439, část 2 a další části. Pro rozváděče, které nejsou pokryty částí 3 a dalšími částmi platí část 2.

Tento dokument platí pro rozváděče, pouze pokud to požaduje příslušná norma pro rozváděče, takto:
- rozváděče, jejichž jmenovité napětí nepřesahuje 1 000 V AC nebo 1 500 V DC,
- rozváděče navržené pro jmenovitý kmitočet vstupního nebo vstupních napájení nepřesahující 1 000 Hz,
- rozváděče určené pro vnitřní a venkovní použití,
- stabilní nebo mobilní rozváděče kryté nebo nekryté,
- rozváděče určené pro používání v souvislosti s výrobou, přenosem, rozvodem a přeměnou elektrické energie a pro řízení elektrických spotřebičů.

Tento dokument neplatí pro jednotlivé přístroje a součásti v samostatném krytu, jako jsou spouštěče motorů, pojistkové vypínače, systémy a zařízení výkonových elektronických měničů (PECS), spínaných zdrojů napájení (SMPS), zdrojů nepřerušovaného napájení (UPS), základní pohonné moduly (BDM), kompletní pohonné moduly (CDM), systémy strojních pohonů s nastavitelnými otáčkami (PDS) a ostatní elektronická zařízení, která odpovídají svým příslušným normám výrobků. Tento dokument popisuje začlenění přístrojů a součásti v samostatném krytu do rozváděče nebo do prázdného krytu k vytvoření rozváděče. Pro některá uplatnění týkající se například výbušných atmosfér nebo funkční bezpečnosti může být zapotřebí, aby se vyhovělo požadavkům jiných norem nebo jiné legislativě kromě těch, které jsou uvedeny v souboru IEC 61439.

Změny a opravy normy ČSN EN IEC 61439-1 ed. 3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková oprava Opr. 1 1. 12. 2022 2 515944
 
 
Facebook Obchod IN-EL