+

Detail normy ČSN EN IEC 62271-202 ed. 3

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení – Část 202: Blokové elektrické stanice na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

platná norma
Třídící znak: 357181
Označení: ČSN EN IEC 62271-202 ed. 3
Účinnost od: 1. 4. 2023
Související
Zařízení: E2
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 516653 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato část ČSN EN 62271 stanoví provozní podmínky, jmenovité hodnoty, všeobecné konstrukční požadavky a zkušební metody blokových transformoven vn/nn nebo nn/vn s kabelovým připojením obsluhovaných zevnitř (pochozí provedení) nebo zvenku (nepochozí provedení) pro střídavý proud pro jmenovitá napětí na vysokonapěťové straně vyšší než 1 kV do 52 kV včetně s jedním nebo více transformátory pro provozní kmitočty do 60 Hz včetně pro venkovní instalaci na místech přístupných veřejnosti a u kterých je zajištěna ochrana osob. S účinností od 27. 7. 2025 nahrazuje ČSN EN 62271-202 ed. 2 z listopadu 2014, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Změny a opravy normy ČSN EN IEC 62271-202 ed. 3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
věstníková oprava Opr. 1 1. 2. 2024 2 518511
 
 
Facebook Obchod IN-EL