+

Detail normy ČSN EN 50122-2 ed. 3

Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod – Část 2: Ochranná opatření proti účinkům bludných proudů DC trakčních soustav

platná norma
Třídící znak: 341520
Označení: ČSN EN 50122-2 ed. 3
Účinnost od: 1. 7. 2023
Související
Zařízení: ED
Činnost: projektování revize
Katalogové číslo: 517098 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tento dokument stanoví požadavky na ochranná opatření proti účinkům bludných proudů, které vznikají při provozu DC elektrických trakčních napájecích soustav.

Jelikož zkušenosti několika desetiletí neprokázaly zjevné korozní účinky z AC elektrických trakčních napájecích soustav, zabývá se tento dokument pouze bludnými proudy tekoucími z DC elektrické trakční napájecí soustavy.

Tento dokument platí pro veškeré kovové pevné instalace, které tvoří součást trakčního systému a taktéž pro ostatní kovové součásti umístěné v jakékoli poloze v zemi, které mohou přenášet bludné proudy vznikající při provozu drážního systému.

Tento dokument platí pro všechna nová DC vedení a všechny významné rekonstrukce stávajících DC vedení. Tyto zásady mohou být také použity i na stávající elektrizované dopravní systémy, pro které je nutné zohlednit účinky bludných proudů.

Tento dokument nestanovuje pracovní předpisy pro údržbu, ale poskytuje návrh požadavků na provádění údržby.

Změny a opravy normy ČSN EN 50122-2 ed. 3

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook Obchod IN-EL