+

Detail normy ČSN EN 50122-3 ed. 2

Drážní zařízení – Pevná trakční zařízení – Elektrická bezpečnost, uzemnění a zpětný obvod – Část 3: Vzájemná interakce mezi AC a DC trakčními soustavami

platná norma
Třídící znak: 341520
Označení: ČSN EN 50122-3 ed. 2
Účinnost od: 1. 7. 2023
Související
Zařízení: ED
Činnost: projektování revize
Katalogové číslo: 517096 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tento dokument stanovuje požadavky na ochranná opatření vztahující se k elektrické bezpečnosti v pevných instalacích, pokud je přiměřeně pravděpodobné, že vzniknou nebezpečná napětí nebo proudy pro osoby nebo zařízení v důsledku vzájemné interakce DC a AC elektrických trakčních napájecích soustav.

Vztahuje se rovněž na všechny části pevných instalací, které jsou nezbytné pro zajištění elektrické bezpečnosti při údržbě v rámci napájecích soustav elektrické trakce.

Vzájemná interakce může být jakákoliv z těchto druhů:
–    souběh AC a DC elektrických trakčních napájecích soustav;
–    křížení AC a DC elektrických trakčních napájecích soustav;
–    společné užívání tratí, budov nebo jiných staveb;
–    úseky oddělující AC a DC napájecí soustavy elektrické trakce.

Rozsah je omezen na galvanickou, indukční a kapacitní vazbu napětí a proudů základní frekvence a jejich superpozice.

Tento dokument platí pro všechny nové tratě, jejich rozšíření a pro všechny velké rekonstrukce stávajících tratí a napájecích soustav elektrické trakce.

Změny a opravy normy ČSN EN 50122-3 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook Obchod IN-EL