+

Detail normy ČSN EN IEC 62196-1 ed. 4

Vidlice, zásuvky, vozidlové nástrčky a vozidlové přívodky – Nabíjení elektrických vozidel vodivým připojením – Část 1: Obecné požadavky

platná norma
Třídící znak: 354572
Označení: ČSN EN IEC 62196-1 ed. 4
Účinnost od: 1. 7. 2023
Související
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 517294 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato část IEC 62196 platí pro vidlice EV, zásuvky EV, vozidlové nástrčky, vozidlové přívodky, dále nazývané „přístroje“, a kabelové sestavy pro elektrická vozidla (EV), určené pro používání v systémech nabíjení vodivým připojením, které zahrnuje řídicí prostředky, se jmenovitým pracovním napětím maximálně:
–    690 V AC 50 Hz až 60 Hz, při jmenovitém proudu nepřesahujícím 250 A,
–    1 500 V DC při jmenovitém proudu nepřesahujícím 800 A.

Tyto přístroje a kabelové sestavy jsou určeny pro instalování pouze poučenými osobami (IEV 195-04-02), nebo znalými osobami (IEV 195-04-01).

Tyto přístroje a kabelové sestavy jsou určeny pro používání pro obvody stanovené v IEC 61851 (soubor), které pracují při různých napětích a kmitočtech a které mohou zahrnovat signály malého napětí a komunikační signály.

Tyto přístroje a kabelové sestavy jsou určeny pro používání při teplotě okolí v rozmezí od –30 °C do +40 °C.

Změny a opravy normy ČSN EN IEC 62196-1 ed. 4

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook Obchod IN-EL