+

Detail normy ČSN EN 50397-3 ed. 2

Izolované vodiče pro nadzemní venkovní vedení a související příslušenství pro jmenovité napětí nad 1 kV AC a do 36 kV AC včetně - Část 3: Pokyn pro použití

platná norma
Třídící znak: 347620
Označení: ČSN EN 50397-3 ed. 2
Účinnost od: 1. 7. 2023
Související
Zařízení: E2
Činnost: montáž
Katalogové číslo: 517303 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato část normy EN 50397 obsahuje obecná doporučení pro výběr, skladování, přepravu a instalaci izolovaných vodičů a souvisejícího příslušenství uvedeného v normách EN 50397-1 a EN 50397-2, pokud není uvedeno jinak. Bezpečnostní předpisy a předpisy týkající se životního prostředí, jakož i pravidla pro instalaci a mechanické provedení nejsou v tomto pokynu pro použití zohledněny, protože se jimi zabývají příslušné národní předpisy a zákony. Příslušné národní předpisy nejsou v tomto pokynu zohledněny, ale doporučuje se je podle potřeby vždy prostudovat.

Změny a opravy normy ČSN EN 50397-3 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook Obchod IN-EL