+

Detail normy ČSN 73 0802 ed. 2

Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

platná norma
Třídící znak: 730802
Označení: ČSN 73 0802 ed. 2
Účinnost od: 1. 10. 2023
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 517952 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy.
Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části (popř. provozy) objektů, přičemž změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek.
Pro projektování objektů, pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky požární bezpečnosti staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se příslušné technické normy nebo předpisy na ni odvolávají.
Odstupové vzdálenosti stanovené podle této normy se nevztahují na sklady plynů a výbušin.
Tato norma představuje konsolidované znění předchozí verze včetně zapracovaných změn vyvolaných vydáním ČSN 73 0848:2023.
Tato norma nahrazuje ČSN 73 0802 ed. 2 z října 2020.
S účinností od 1. 1. 2024 se nahrazuje ČSN 73 0802 z května 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Změny a opravy normy ČSN 73 0802 ed. 2

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook Obchod IN-EL