+

Detail normy ČSN 73 0848

Požární bezpečnost staveb – Elektrická zařízení, elektrické instalace a rozvody

nová norma
Třídící znak: 730848
Označení: ČSN 73 0848
Účinnost od: 1. 10. 2023
Důležitá
Zařízení: E1
Činnost: projektování montáž revize
Katalogové číslo: 517820 (klikněte pro odkaz na plné znění normy na webu ÚNMZ)

Popis:

Tato norma stanovuje požadavky na kabelové rozvody z hlediska požární bezpečnosti staveb, a to v návaznosti na normy pro navrhování požární bezpečnosti staveb řady ČSN 73 08xx. Kromě požadavků na kabelové trasy z hlediska požární bezpečnosti stanovuje požadavky na funkčnost kabelových tras, které napájí elektrická zařízení, která musí zůstat funkční v případě požáru. Dále norma stanovuje požadavky na kabely, vodiče a kabelové trasy z hlediska tříd reakce na oheň, které v případě požáru nemusí být funkční. Norma stanovuje také požadavky na prostory kabelových rozvodů z hlediska požární bezpečnosti.
V normě jsou rovněž stanoveny upřesňující požadavky na zajištění provozu (dodávky elektrické energie) pro elektrická zařízení s požadovanou funkcí při požáru v případě požáru.
Národní předpisy členských států EU pro elektrická zařízení a rozvody lze z dikce směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/33 a navazujících harmonizačních dokumentů uplatnit pouze po vstupní svorky zařízení – výrobku (např. vstupní svorky hlavního rozváděče – vypínače výtahu apod.). Podle tohoto principu se například výtah (ve smyslu uvedené směrnice) posuzuje jako celek, tedy jako stroj, do něhož je zabudováno elektrické, strojní a další zařízení (začínající vstupními svorkami hlavního rozváděče – vypínače výtahu) a požadavky národních norem, tedy ani ČSN 73 0848, se na tento výrobek (výtah) nevztahují.
Touto normou se nahrazuje ČSN 73 0848 z dubna 2009.

Změny a opravy normy ČSN 73 0848

Typ změny Označení Věstník Účinnost Počet stran Katalog
Pro tuto normu nejsou evidovány žádné změny
 
 
Facebook Obchod IN-EL